Update projectoproep Benefic

  • 20 april 2018

UPDATE PROJECTOPROEP BENEFIC

 

Eind februari 2018 openden we de projectoproep BENEFIC met groot enthousiasme. De afgelopen maanden ontvingen we talrijke vragen. In deze nieuwsbrief zetten we graag de belangrijkste vragen en wijzigingen op een rijtje.
Heeft u nog hulp nodig, zit u nog met vragen of wat dan ook? Contacteer ons projectteam en wij zoeken graag samen met u naar een gepaste oplossing of antwoord.


Mag mijn ingediend voorstel groter zijn dan de voorgeschreven ambities?
Projectvoorstellen waarvan de  opgegeven aantallen infrastructuureenheden groter zijn dan de voorgeschreven ambities van de partners worden niet uitgesloten in de beoordeling. De ambities zijn in eerste instantie wel richtinggevend bij de beoordeling (fase 1). Afhankelijk van de ingediende projectvoorstellen en het resterende budget kunnen extra infrastructuureenheden gesubsidieerd worden (fase 2).
 
Mag mijn ingediend voorstel afwijken van de voorgeschreven ambities?
Projectvoorstellen waarvan de opgegeven categorie (oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, elektrische taxi’s en elektrische bussen; CNG- en LNG-infrastructuur; waterstoftankinfrastructuur; walstroom voor de binnenvaart) afwijkt van de voorgeschreven ambities per partner worden niet uitgesloten in de beoordeling. De ambities per partner zijn in eerste instantie wel richtinggevend bij de beoordeling (fase 1). Afhankelijk van de ingediende projectvoorstellen en het resterende budget kunnen andere categorieën dan voorgeschreven door de partners gesubsidieerd worden (fase 2).
 
Moeten de exacte locaties voor de uitrol van de infrastructuur gekend zijn bij de projectaanvraag?
De exacte locaties moeten niet noodzakelijk meegegeven worden in de projectaanvraag, al zal wel gegarandeerd moeten kunnen worden dat de locaties binnen het toepassingsgebied van BENEFIC zullen vallen. De maturiteit van een projectvoorstel wordt meegenomen in de kwaliteitsbeoordeling, m.a.w. voorstellen waarbij de exacte locaties gekend zijn (en er eventueel al stappen zijn gezet in de vergunningverlening/contacten met terreineigenaars) hebben bij de beoordeling een streepje voor.
 
Opgelet! Aangepaste Checklist Conformiteitscriteria
Door de invoering van bovenstaande wijzigingen werden de checklists met de conformiteitscriteria aangepast. Deze nieuwe documenten kan u terugvinden op onze website. Gelieve gebruik te maken van deze actuele aanvraagdocumenten voor uw projectaanvraag.

Indiening projectvoorstel
De deadline voor indiening van projectvoorstellen is vastgesteld op maandag 14 mei 2018 om 23:59:59.
Projecten kunnen worden ingediend door het ondertekende aanvraagformulier inclusief bijlagen digitaal te versturen naar info@benefic.eu. De aanvraagdocumentatie en bijkomende informatie is beschikbaar via www.benefic.eu.
 
Bent u ook bezig met een innovatief projectvoorstel? Zit u nog met andere vragen, onduidelijkheden of onzekerheden? Weet u niet goed hoe aanpakken? Neem zeker contact op met ons via info@benefic.eu of via het contactformulier op onze website.