Opening extra projectoproep BENEFIC

  • 2 oktober 2018

We openen met veel blijdschap een 2de projectoproep BENEFIC! Na de initiële projectoproep in het voorjaar van 2018 – waarbij subsidies werden toegekend aan 22 projecten – blijft er nog een subsidiebudget over van ongeveer 1,6 miljoen euro. Met dit beschikbare budget willen we bijkomende projectvoorstellen voor zero-emissie laad- en tankinfrastructuur steunen.
 
Wat wordt gesubsidieerd?
Het gaat om de subsidiëring van de volgende alternatieve brandstofcategorieën: oplaadinfrastructuur voor het snel of ultra snel opladen van elektrische voertuigen, infrastructuur voor elektrische taxi’s en elektrische bussen, waterstof tankinfrastructuur en walstroom voor de binnenvaart. De brandstofcategorieën normale laders, CNG en LNG maken geen deel uit van deze 2de projectoproep.
De maximale financiële steun bedraagt opnieuw 20% van de kosten die in aanmerking komen voor de infrastructuurwerken.
 
Een open projectoproep
Bij deze projectoproep worden geen ambities per categorie vooropgesteld door de partners. Projectvoorstellen dienen wel binnen de geselecteerde alternatieve brandstofcategorieën te vallen.
 
Wat is de deadline voor indiening?
De deadline voor indiening van projectvoorstellen is vastgesteld op vrijdag 14 december 2018 om 23:59:59.
 
Hoe een projectvoorstel indienen?

De aanvraagdocumentatie en bijkomende informatie is beschikbaar via deze link.
 
Veelgestelde vragen (FAQ)
Om het indienen van projecten zoveel mogelijk te vereenvoudigen en partijen hierin te ondersteunen is een overzicht van de meest gestelde vragen beschikbaar via deze link.
 
Projecten kunnen worden ingediend door het ondertekende aanvraagformulier inclusief bijlagen digitaal te versturen naar info@benefic.eu.