BENEFIC is een grensoverschrijdend en innovatief project voor de ontwikkeling van laad- en tankinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen voor transport. Hieronder vallen de volgende categorieën: oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, elektrische taxi’s en elektrische bussen, CNG- en LNG-infrastructuur, waterstoftankinfrastructuur en walstroom voor de binnenvaart. BENEFIC wordt gefinancierd door het Connecting Europe Facility-programma (CEF) van de Europese Unie. Via  open projectoproepen voor publieke en private partijen worden infrastructuurprojecten gekozen en gesubsidieerd. Er werden reeds twee projectoproepen gelanceerd in 2018. Ontdek hier de gekozen projecten.

 

Momenteel loopt er een 3de projectoproep met een beschikbaar subsidiebudget van € 1,6 miljoen. De focus van deze 3de oproep gaat uit naar normale, snel en ultra snelladers voor elektrische voertuigen en walstroominstallaties voor de binnenvaart. In tegenstelling tot de voorgaande projectoproepen is deze 3de oproep enkel gericht op een uitrol van projecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Vlaanderen. Zie hier voor meer informatie over de 3de projectoproep.