53 extra laad- en tankpunten voor milieuvriendelijke voertuigen en binnenvaart via 2e projectoproep BENEFIC

  • 19 maart 2019

Via BENEFIC wordt voorzien in de realisatie van 11 extra projecten om de grensoverschrijdende infrastructuur voor milieuvriendelijke voertuigen te verbeteren. Deze projecten worden gerealiseerd tegen het najaar van 2020. Het gaat om projecten in Vlaanderen, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in Nederland waarbij er 53 laad- en tankpunten bijkomen voor personenwagens, elektrische taxi’s, elektrische bussen, vrachtvervoer en binnenvaartschepen. In totaal wordt er voor 1.666.477 euro subsidies toegekend voor (ultra)snellaadinfrastructuur, tankstations voor waterstof en walstroominstallaties. Vlaams minister van Energie Peeters keurde de projecten finaal goed. De indieners krijgen anderhalf jaar de tijd om de projecten uit te voeren. BENEFIC is onderdeel van het EU programma 'Connecting Europe Facility', gefinancierd door de Europese Commissie. Het Vlaams Departement Omgeving coördineert het project.

Vandaag kiezen al heel wat mensen voor milieuvriendelijke voertuigen. Met de uitvoering van BENEFIC mikken de partners (Departement Omgeving en Departement Mobiliteit en Openbare Werken voor Vlaanderen, Leefmilieu Brussel en Brussel Mobiliteit voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor Nederland) op een definitieve doorbraak van schone en groene transporttechnologieën. Door de samenwerking worden ook de drempels voor grensoverschrijdende verplaatsingen weggenomen. Tegelijk geven de partners uitvoering aan de Europese richtlijn ‘Clean Power for Transport’ en aan de Belgische en Nederlandse ambities hierrond.


BENEFIC is een innovatief project door de grensoverschrijdende samenwerking en de brede waaier aan brandstoftechnologieën die binnen het project aan bod komen. BENEFIC is ook uniek door de aanpak, waarbij met Europese middelen twee projectoproepen voor publieke en private partijen werden georganiseerd. Op die manier krijgen investeerders de kans om op een laagdrempelige manier projecten te realiseren. Na het doorlopen van twee projectoproepen, die liepen in het voorjaar en najaar van 2018, werden in totaliteit 33 van de 49 ingediende projecten geselecteerd voor een totaal subsidiebedrag van 7.324.232 euro.