1.000 extra laad- en tankpunten voor milieuvriendelijke voertuigen en binnenvaart

  • 17 juli 2018

De komende twee jaar worden in het kader van het Europees project BENEFIC 21 projecten uitgevoerd om de grensoverschrijdende infrastructuur voor milieuvriendelijke voertuigen en binnenvaart te verbeteren. Het gaat om projecten in Vlaanderen, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in Nederland waarbij er meer dan 1.000 laad- en tankpunten bijkomen voor personenwagens, elektrische taxi’s, elektrische bussen, vrachtvervoer en binnenvaartschepen. In totaal wordt er voor 5.337.755 euro subsidies toegekend voor (ultra)(snel)laadinfrastructuur, tankstations voor LNG, CNG en waterstof, en walstroominstallaties. Vlaams minister van Energie Tommelein keurde de projecten goed. De indieners krijgen twee jaar de tijd om de projecten uit te voeren. BENEFIC is onderdeel van het EU programma 'Connecting Europe Facility', gefinancierd door de Europese Commissie. Het Vlaams Departement Omgeving coördineert het project.

Vandaag kiezen al heel wat mensen voor milieuvriendelijke voertuigen. Met de uitvoering van BENEFIC mikken de partners (Departement Omgeving en Departement Mobiliteit en Openbare Werken voor Vlaanderen, Leefmilieu Brussel en Brussel Mobiliteit voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor Nederland) op een definitieve doorbraak van schone en groene transporttechnologieën. Door de samenwerking worden ook de drempels voor grensoverschrijdende verplaatsingen weggenomen. Tegelijk geven de partners uitvoering aan de Europese richtlijn ‘Clean Power for Transport’ en aan de Belgische en Nederlandse ambities hierrond.

BENEFIC is een innovatief project door de grensoverschrijdende samenwerking en de brede waaier aan brandstoftechnologieën die binnen het project aan bod komen. BENEFIC is ook uniek door de aanpak, waarbij met Europese middelen een projectoproep voor publieke en private partijen werd georganiseerd. Op die manier krijgen investeerders de kans om op een laagdrempelige manier projecten te realiseren. Na de projectoproep, die liep van februari tot mei 2018, werden 21 van de 24 ingediende projecten geselecteerd.